Registrace •  Přidání RSS zdroje
Kurzy ze dne: 22.09.2020 || EUR 27,010 || USD 23,008
úterý 22.září 2020, Týden: 39, Den roce: 266,  dnes má svátek Darina, zítra má svátek Berta
22.září 2020, Týden: 39, Den roce: 266,  dnes má svátek Darina


( Nalezeno 100 článků )

Systém ERA bude sledovat vzdušný prostor souostroví Fidži

staré Systém ERA bude sledovat vzdušný prostor souostroví Fidži
ERA podepsala smlouvu na dodávku systému, který bude sledovat letový provoz nad 18 000 čtverečnými kilometry souostroví Fidži v Pacifiku, přesně na opačné straně Zeměkoule, než leží Česká republika....chcete vědět víc?
datum vydání: 22/09/2020 13:11:19 dnes ARKANCE SYSTEMS přebírá belgický 4DCAM
Ev­rop­ská sku­pi­na Ar­kan­ce Sys­tems, pod kte­rou patří i spo­leč­nost CAD Stu­dio, ozná­mi­la po ne­dáv­ném pře­vze­tí ni­zo­zem­ské­ho Itan­ne­xu další z řady akvi­zic – ten­to­krát akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti 4DCAM, spo­leh­li­vé­ho part­ne­ra v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce vý­rob­ních od­vět­ví v Bel­gii. Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems tím doplňuje své port­fo­lio ře­še­ní a po­si­lu­je svoji ve­dou­cí po­zi­ci nejen v ob­las­ti CAD a BIM, ale i v dis­tri­buci CAM tech­no­lo­gií a CNC slu­žeb v Ev­ro­pě. Bel­gic­ký 4DCAM má více než 20le­tou zku­še­nost s im­ple­men­ta­ce­mi CAM ře­še­ní za­lo­že­ných pře­de­vším na pro­duk­tech Au­to­de­sk, Del­cam a CIMCO. Po­dob­ně jako CAD Stu­dio na­bí­zí i za­káz­ko­vý vývoj nad­stav­bo­vých CAM apli­ka­cí a po­st­pro­ce­so­rů.
 • Ar­kan­ce Sys­tems
 • CAD Stu­dio
 • Itan­ne­xu
 • datum vydání: 22/09/2020 11:26:23 dnes Recenze: Podvody Bitcoin Future / System / Bitcoin Era zneužívají identitu brankáře Čecha či modelky Němcové
  Facebook se již delší dobu potýká s řadou podvodných reklam, které slibují rychlé zhodnocení peněz a milionové zisky. Před několika týdny jsme varovali před podvodnými inzeráty, které odkazují na projekty Bitcoin Pro a Bitcoin Revolution. Diskuze o těchto podvodech ovšem nestihly ani utichnout, a podvodníci ve snaze zamést stopy začali program propagovat pod názvy Bitcoin Future, Bitcoin System nebo […]
  datum vydání: 22/09/2020 10:09:26 dnes iPoint enters strategic partnership with Toyota Tsusho Systems
  Reutlingen (Germany) September 22nd 2020 (PROTEXT/ots) - Sustainable market presence for iPoint’s software in Japan iPoint-systems, a leading provider of software and services for environmental and social product compliance, and sustainability, today announced a new partnership with the well-established...
  datum vydání: 20/09/2020 12:07:20 2 dny Observer: System Redux s přesným datem vydání
  Vylepšenou verzi si zahrajeme při startu nových konzolí.
  datum vydání: 20/09/2020 05:20:32 2 dny KDE chystá lepší podporu systemd i Waylandu, 4MLinux 34.0 přináší LibreOffice 7
  [3 minuty čtení] TSMC hlásí 100% vytíženost 5nm výrobních linek, nadále roste podíl procesorů AMD na trhu (letos 20 % mezi notebooky), GoPro Hero 9 přináší nejen 5k/30p video. 4MLinux v nové verzi přináší tradiční várku aktualizací. Srdcem je nadále LTS jádro, konkrétně Linux 5.4.61. Dále distribuce dostala do vínku LibreOffice 7.0.1.2 a GNOME Office (AbiWord 3.0.4, GIMP 2.10.20, Gnumeric 1.12.47), DropBox 103.4.383, Firefox 80.0.1, Chromium 83.0.4103.116, Thunderbird 78.2.2, Audacious 4.0.4, VLC 3.0.11 a mpv 0.32.0 či Mesa 20.0.7 a Wine 5.14. LAMP je poskládán s Apache 2.4.46, MariaDB 10.5.5, PHP 5.6.40+7.4.9, dále nechybí Perl 5.30.2, Python 2.7.18+3.8.2 atd.
  datum vydání: 18/09/2020 08:54:03 4 dny Společnost General Dynamics Land Systems-UK získala kontrakt na stavbu demonstrátoru vozidla Foxhound s elektrickým pohonem
  Společnost General Dynamics Land Systems-UK (GDLS-UK) obdržela ve spolupráci s firmou NP Aerospace kontrakt od britského ministerstva obrany na stavbu demonstrátoru vozidla Foxhound s elektrickým pohonem. Společnost NP Aerospace je známá jako globální výrobce vojenských technologií a integrátor vojenských vozidel, jenž na výrobu svých produktů využívá ultralehké, vysoce výkonné materiály. Kromě firmy NP Aerospace budou s GDLS-UK na projektu spolupracovat společnosti Supacat a Magtec.
  staré [aktualita] T-Systems a OVH vytvoří společný evropský cloud, půjde proti AWS či Azure
  Německý podnik T-Systems spadající pod Deutsche Telekom společně s francouzským OVH vybudují evropský cloud, který budou chtít nabízet v Německu, Francii a dalších evropských trzích. T-Systems poskytne svá datová centra, OVH pak cloudovou platformu do značné části postavenou na open source softwaru. Oznámení německo-francouzské dvojky navazuje na nedávné oficiální představení projektu Gaia-X. Ten chce v Evropě vybudovat takzvané suverénní cloudové prostředí zajišťující bezpečnost dat. Zejména…
  staré Bentley Systems oznamuje dostupnost cloudu OpenGround
  Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 10. září 2020 do­stup­nost OpenGround Cloudu, nové clou­do­vé služ­by která umožňuje ge­o­tech­nic­kým pro­fe­si­o­ná­lům pří­stup ke spo­leh­li­vým ge­o­tech­nic­kým datům pro lepší pod­po­ru tech­nic­ké­ho roz­ho­do­vá­ní a pro zlep­še­ní spo­lu­prá­ce v celém do­da­va­tel­ském ře­těz­ci. OpenGround Cloud na­bí­zí kom­plet­ní ře­še­ní pro plá­no­vá­ní, za­dá­vá­ní dat, tvor­bu pro­to­ko­lů vrtů, sprá­vu la­bo­ra­tor­ních dat, po­dá­vá­ní hlá­še­ní, vi­zu­a­li­za­ci a další. Clou­do­vá služ­ba zlep­šu­je spo­lu­prá­ci na­příč mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní­mi pro­jek­to­vý­mi týmy a vý­znam­ně zvy­šu­je hod­no­tu ge­o­tech­nic­kých dat jejich lehkou do­stup­ností klí­čo­vým účast­ní­kům pro­jek­tu.
 • OpenGround Cloudu
 • staré Coronavirus: UK jobs latest, testing system strain and lockdown start-ups
  Five things you need to know about the coronavirus pandemic this Tuesday morning.
  actual not cached