Registrace •  Přidání RSS zdroje
Kurzy ze dne: 26.11.2021 || EUR 25,665 || USD 22,733
sobota 27.listopadu 2021, Týden: 48, Den roce: 331,  dnes má svátek Xenie, zítra má svátek René


( Nalezeno 100 článků )

S dodávkami elektřiny a plynu končí Kolibřík energie, s plynem A-PLUS Energie

staré S dodávkami elektřiny a plynu končí Kolibřík energie, s plynem A-PLUS Energie
Praha - Po Bohemia Energy končí v Česku s dodávkami elektřiny a plynu další dodavatelé. Dnes konec dodávek elektřiny a plynu oznámil Kolibřík energie s 28.000 klienty, ve čtvrtek se rozhodla......chcete vědět víc?
datum vydání: 27/11/2021 16:15:14 nyní   Prezident Miloš Zeman opět opustil nemocnici a míří do Lán, odjel sanitkou
Prezident Miloš Zeman v sobotu v 15:30 opustil Ústřední vojenskou nemocnici (ÚVN) v Praze, kam byl převezen ve čtvrtek večer ze zámku v Lánech po zjištění nákazy covid-19. Prezidenta podle zpravodaje na místě odvezla sanitka. V nemocnici pobyl prezident bez příznaků nemoci dvě noci, zdravotníci mu aplikovali infuze s monoklonálními protilátkami.
datum vydání: 27/11/2021 16:11:17 nyní   Na Černé hoře v Krkonoších chtějí v pátek zahájit lyžařskou sezonu
Janské Lázně (Trutnovsko) - Krkonošský SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou by chtěl v pátek 3. prosince zahájit v areálu Černá hora lyžařskou sezonu. Pokud chladné počasí vydrží,...
datum vydání: 27/11/2021 16:11:10 nyní   Na Černé hoře v Krkonoších chtějí v pátek zahájit lyžařskou sezonu
Janské Lázně (Trutnovsko) - Krkonošský SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou by chtěl v pátek 3. prosince zahájit v areálu Černá hora lyžařskou sezonu. Pokud chladné počasí vydrží,...
datum vydání: 27/11/2021 16:10:11 nyní   Archeologové odkryli základy Mendelova skleníku v Brně. Zakladatel genetiky v něm křížil rostliny
A
datum vydání: 27/11/2021 16:05:34 nyní   Světová premiéra Filharmonie Brno: Ze sklepa do Besedního domu a zase zpátky
„Světová premiéra!“, 25. listopadu 2021 – Matt Haimovitz, Filharmonie Brno (foto Jiří Jelínek) Úvodní skladbou programu byly Variace na Haydnovo téma op. 56a (1873) německého klasika Johannese Brahmse. Při pohledu na obsazení orchestru bylo patrné, že ani Filharmonii Brno se nevyhýbají nesnáze spojené s šířící se epidemií. Kromě několika externistů v různých orchestrálních skupinách v roli koncertního mistra zaskočil Leoš Zavadilík. Již od exponování samotného tématu, které podle četných odborných výzkumů nebylo zkomponováno Josephem Haydnem, bylo patrné, že provedení skladby se ponese v rozvláčném až serenádním tempu. A to navzdory častému označení jednotlivých variací tempovými pokyny con moto, vivace či poco presto. Nešlo nicméně o interpretaci překvapivou, jelikož šéfdirigent Dennis Russell Davies tento přístup povšechně praktikuje po celou dobu svého brněnského působení. V tomto uchopení skladby můžeme hledat i jisté přínosy, v „rychlých“ větách se totiž interpretace vyznačovala vytříbenou dynamikou a patřičně vygradovanými závěry, které patřily k tomu nejlepšímu z provedení Brahmsova díla. Jeho tvorbu orchestr provádí poměrně kontinuálně v různých programech a kontextech. Je otázkou, jestli bylo uvedení Variací na Haydnovo téma na úvod koncertu se světovou premiérou soudobé skladby motivováno esteticky, nebo spíše funkčně. Z estetického hlediska by se dalo namítat leccos. Dramaturgická obhajoba „tři různá období, tři různé kontexty“, kterou bylo možné se dočíst v tištěném programu, se zdá býti poněkud úsečná. Přece i Brahms si zaslouží uvedení v kontextuálně vytříbeném programu, kde silné stránky jeho hudebního díla vyzní nejlépe. Z funkčního hlediska je zařazení Brahmse logickou volbou, kdy jeho jméno slouží jako nástroj, jak přilákat konzervativnější posluchače na program se světovou premiérou, která při vší objektivnosti mnohé nezřídka zastraší. Lze předpokládat, že ony motivace byly konsensem obou hledisek – se zdárnou realizací. „Světová premiéra!“, 25. listopadu 2021 – Leoš Zavadilík, Filharmonie Brno (foto Jiří Jelínek) První polovina koncertního programu pokračovala uvedením Violoncellového koncertu op. 22 (1945) amerického komponisty Samuela Barbera. Sólového partu se ujal Matt Haimovitz, izraelský rodák působící převážně v USA a Kanadě. Brněnské publikum se s Haimovitzovou hrou mohlo seznámit před téměř dvěma lety, kdy se v lednu 2020 pod taktovkou Michaela Schønwandta představil ve Violoncellovém koncertu č. 2 Alfreda Schnittkeho. V Barberově Koncertu je sólové violoncello poprvé exponováno až po delším orchestrálním úvodu, který skýtá veškeré nosné aspekty celého díla, a sice oscilaci metra a synkopaci v ústředních, velmi zapamatovatelných a pod kůži se vrývajících motivech, které v lecčems připomínají tvorbu Igora Stravinského. Sólová melismatická melodie nad orchestrální prodlevou tedy nastoupila jako jistý kontrast k popsanému úvodu. Již tato část napověděla, že Haimovitz k interpretaci svého partu přistoupil s poněkud zdrženlivou expresivitou, avšak distingovanou precizností. Tento přístup jako by podpořily zvukové kvality jeho nástroje (sestrojeného v Benátkách roku 1710 Matteem Gofrillerem) vyznačující se jakousi uměřeností až zastřeností bez mohutných rezonancí ve spodních rejstřících, což zároveň vyhovovalo pizzicatům, připomínajícím zvuk elektroakustické kytary. I z těchto důvodů violoncellistovi nejvíce sedl teskný lyrismus druhé věty Koncertu, jejíž bezchybné provedení patřilo k vrcholům celého programu. Haimovitz známky živelnosti přece jen projevil ve třetí větě, a to zejména v dialozích s orchestrem nebo sólovými vstupy jednotlivých nástrojů, během nichž často aktivně gesticky a – respirátoru navzdory – mimicky komunikoval jak s dirigentem, tak prvním pultem houslí. V této souvislosti je nutné vyzdvihnout výkon „zaskakujícího“ koncertního mistra za energičnost a profesionalitu umocněnou četnými úsměvy, které ze své pozice rozdával jak do orchestru, tak do hlediště. Jisté výtky lze hledat v některých nejednotných orchestrálních nástupech nebo občas rozpačité intonaci dřevěné dechové sekce. Barberova hudba je přece jen bližší předpokládané estetice úplně nové skladby a její zařazení do programu sloužilo snad jako jisté přemostění k současnosti. Soudě dle viděného i slyšeného je spolupráce orchestru s Mattem Haimovitzem úspěšná a nebylo by jistě proti uměleckým plánům instituce, kdyby se sólista před brněnskou filharmonii v budoucnu při vhodných příležitostech posadil znovu. „Světová premiéra!“, 25. listopadu 2021 – Matt Haimovitz, Dennis Russell Davies, Filharmonie Brno (foto Jiří Jelínek) Druhá polovina byla zasvěcena výhradně světové premiéře skladby Michala Nejtka, tedy symfonii pro orchestr a klavír s názvem The Basement Sketches. Sklepní skici, jak zní název díla v českém překladu, jsou objednávkou Filharmonie Brno od převážně v Praze působícího skladatele i (jazzového) interpreta, jejíž realizace se měla uskutečnit již v červnu roku 2020. Ze zjevných důvodů se však program o rok a půl posunul. Mezitím došlo i ke změně původně naplánovaného programu, ve čtvrtek uvedený Barberův Violoncellový koncert totiž nahradil původně zamýšlenou Koncertantní symfonii B dur op. 84 Josepha Haydna. Samotnému provedení předcházel „lektorský“ úvod dramaturga Filharmonie Brno Vítězslava Mikeše, který přivítal a představil v sále přítomného Nejtka a popsal zrcadlovou strukturu a celkový koncept premiérované skladby o pěti větách (The Secret Garden / Tajná zahrada; The Owls Are Not What They Seem / Sovy nejsou tím, čím se zdají být; Blind Walk / Procházka naslepo; In a Vicious Circle / V bludném kruhu; Lapis Lazuli), načež nechal orchestr modelově zahrát některé motivy pro lepší orientaci posluchačů. Nakolik mohl být tento výstup nahrazen delším pojednáním v tištěném programu je nejspíše otázka subjektivního vnímání, nicméně navzdory jistému oddalování samotného provedení byl tento exkurz přínosným a vcelku osvěžujícím vhledem do premiérované skladby. V ní za klavír, který až na jednu níže zmíněnou výjimku, fungoval jako součást orchestru, zasedla Nikol Bóková, která se kromě interpretace klasické hudby intenzivně věnuje hraní a autorské tvorbě v rámci současné jazzové scény. Je vždy výzvou přistoupit k hodnocení premiéry hudebního díla bez hlubší znalosti partitury. Nejtkovy Sklepní skici se vyznačují sugestivními barevnými plochami, až překvapivě lyrickými motivy a častým vrstvením různých ostinátních figur, ať už sólových či orchestrálních. Při provedení byla také patrná práce s pokročilými hráčskými technikami, která neměla parametry samoúčelného exhibicionismu a vhodně podtrhávala barevnost kompozice. Charakteristickým prvkem bylo též úsporné nakládání s instrumentací, které lze připodobnit k webernovskému punktualismu. I zde se Nejtkovi podařilo najít rovnováhu v užití těchto prvků, kupříkladu punktualistická pulzace bicích nástrojů ve čtvrté větě byla velmi efektním kontrastem k hutnějším částem skladby. Ve druhé větě se naopak osobitě projevilo crescendové opakování celoorchestrálního motivu, který po gradaci a jakési mezihře volně vyplynul v attacca přechod do třetí věty, která je postavena na sólové improvizaci klavíru. Ve svém krátkém vstupu Bóková improvizaci pojala jako jakési romantické preludování s nápaditým harmonickým podkladem bez přehršle disonancí. Za úspěšné provedení Sklepních skic (soudě jednak dle subjektivní spokojenosti s vyzněním díla, jednak dle nezpozorování zacpaných uší těch, kteří v sále zůstali, a minima pohoršených posluchačů, kteří ze sálu odešli) se sluší ocenit všechny zainteresované osoby – skladatele, dirigenta, interprety, dramaturga, management i další personál Filharmonie Brno a zkrátka všechny, kteří k uvedení premiéry svou prací přispěli. Jen tak lze totiž své věrné abonenty přesvědčit o tom, že nové skladby nekoušou. „Světová premiéra!“, 25. listopadu 2021 – Nikol Bóková, Filharmonie Brno (foto Jiří Jelínek) Se sluchovou zkušeností s Nejtkovým dílem se pozdává, že by bylo vhodnější zařadit skladbu do první poloviny koncertu. To však nemá být výtka vůči uspořádání velmi diversního programu, nýbrž vyjádření estetických preferencí „generála po bitvě“. Každopádně je vždy potěšující (v Brně) slyšet premiéru skladby tuzemského skladatele, napsanou pro velký orchestr, obzvlášť v době, kdy je pro tvůrce vidina uplatnění jeho umělecké činnosti opravdu povzbudivá. Michal Nejtek se v jednom rozhovoru zmínil, že bydlí ve sklepním bytě, kde rovněž tvořil své Sklepní skici. V tomto kontextu se chce jen poznamenat, že můžeme být rádi za možnost (stále) chodit na koncerty. On totiž ten pokus o cynicky humorný titulek recenze nemusí být daleko od reality budoucích týdnů… „Světová premiéra!“, 25. listopadu 2021 – Dennis Russell Davies, Filharmonie Brno (foto Jiří Jelínek) „Světová premiéra!“25. listopadu 2021, 19:00 hodinBesední dům, Brno Program:Johannes Brahms: Variace na Haydnovo téma op. 56aSamuel Barber: Violoncellový koncert op. 22Michal Nejtek: The Basement Sketches (Sklepní skici), objednávka Filharmonie Brno, světová premiéra Účinkující:Matt Haimovitz – violoncelloNikol Bóková – klavír Filharmonie BrnoDennis Russell Davies – dirigent „Světová premiéra!“, 25. listopadu 2021 – Dennis Russell Davies, Filharmonie Brno (foto Jiří Jelínek) The post Světová premiéra Filharmonie Brno: Ze sklepa do Besedního domu a zase zpátky appeared first on OperaPlus.
 • Světová premiéra Filharmonie Brno: Ze sklepa do Besedního domu a zase zpátky
 • OperaPlus
 • datum vydání: 27/11/2021 16:05:27 nyní   Túra Hunerkogel - Hoher Dachstein - Procházka přes Seethalerhütte
  Od lanovky vedoucí na vrchol Hunerkogel (2 687m n. m.) si můžete udělat skvělou procházku přes chalupu Seethalerhütte až pod vrchol Hoher Dachstein (jedna cesta 2km). Pokud budete mít sebou výbavu na ferraty můžete si tuto krátkou túru rozšířit i o výstup na samotný vrchol Hoher Dachsteinu. Samotná túra je spíše procházkou po cestě vytvořené rolbou na ledovci
  datum vydání: 27/11/2021 16:03:01 nyní   Primoco UAV SE a UMS Skeldar se spojily s cílem poskytnout zákazníkům maximální možnosti systémů RPAS
  Česká společnost Primoco UAV SE a švýcarsko-švédská společnost UMS Skeldar se v rámci dohody o spolupráci rozhodly, že vybraným zákazníkům budou poskytovat kombinaci bezpilotních letounů Primoco One 150 s pevným křídlem a letounů UMS Skeldar V-150 s rotačním křídlem. Tato dohoda, která umožňuje organizacím všestranně využívat obě platformy v rámci svých misí, je významným krokem vpřed, pokud jde o způsob, jakým lze bezpilotní letouny využít k vytvoření jednoho řešení.
  datum vydání: 27/11/2021 16:03:01 nyní   Krize na polsko-běloruské hranici: Sociální migranti jako zbraň hybridní války
  Krize na polsko-běloruské a litevsko-běloruské hranici, která trvá od června, se za posledních několik desítek hodin vyostřila. Problémem není pronikání malých skupin sociálních migrantů – ale běloruskými úřady řízený útok masy sociálních migrantů přes provizorní hraniční plot.
  datum vydání: 27/11/2021 16:02:01 nyní   Rozhovor se spisovatelem a ilustrátorem Martinem Sodomkou: Na obrázku musí vše fungovat!
  Technické pohádky Martina Sodomky baví děti i dospělé, když na příbězích partičky malých zvířátek popisuje, jak funguje třeba manuální převodovka.
  datum vydání: 27/11/2021 16:00:43 nyní   Jeden z nejvzácnějších sarkofágů, starý 3 500 let, ležel mnoho let bez povšimnutí v místním muzeu
  Jedna z nejcennějších zachovalých egyptských schránek na mrtvé, stará 3 500 let, ležela dlouho bez povšimnutí v malém muzeu městečka Torquay. Pracovníci muzea žili v domnění, že její stáří se pohybuje mezi 2400 až 2600 lety a je tedy poměrně nezajímavá. To změnila až náhodná vědecká návštěva. V rozhovoru pro britský deník Daily Mail kurátor […]
  datum vydání: 27/11/2021 15:55:04 nyní   Tisková zpráva: T-Mobile – hospodářské výsledky Q3 2021: Enormní nárůst objemu přenesených dat, propojování Česka kvalitní a stabilní infrastrukturou a nová generace mobilních tarifů
  T-Mobile zveřejnil své hospodářské výsledky ke konci 3. čtvrtletí, které se nesou ve znamení růstu celkových tržeb. Společnost se výrazně soustředila na intenzivní rozvoj optické infrastruktury a sítě 5. generace,... The post T-Mobile – hospodářské výsledky Q3 2021: Enormní nárůst objemu přenesených dat, propojování Česka kvalitní a stabilní infrastrukturou a nová generace mobilních tarifů first appeared on Objevit.cz: IT magazín, zprávy a novinky ze světa IT.
 • T-Mobile – hospodářské výsledky Q3 2021: Enormní nárůst objemu přenesených dat, propojování Česka kvalitní a stabilní infrastrukturou a nová generace mobilních tarifů
 • Objevit.cz: IT magazín, zprávy a novinky ze světa IT
 • datum vydání: 27/11/2021 15:55:04 nyní   Tisková zpráva: Součástí vedení Adformu se stala zkušená marketingová manažerka Barbara Daliri Freyduni
  Společnost Adform, jediná globální, nezávislá a plně integrovaná reklamní platforma vytvořená pro účely moderního marketingu, jmenovala Barbaru Daliri Freyduni novou členkou představenstva. Barbara Daliri Freyduni je zkušená manažerka, která do... The post Součástí vedení Adformu se stala zkušená marketingová manažerka Barbara Daliri Freyduni first appeared on Objevit.cz: IT magazín, zprávy a novinky ze světa IT.
 • Součástí vedení Adformu se stala zkušená marketingová manažerka Barbara Daliri Freyduni
 • Objevit.cz: IT magazín, zprávy a novinky ze světa IT
 • datum vydání: 27/11/2021 15:51:00 nyní   Zprvu zakázaná reklama Land Roveru teprve ukazuje absurditu smýšlení dnešního světa
  Pokud máte pocit, že nadále chaotické zacházení politiků s koronavirem je i skoro po dvou letech zkušeností tím, co musí aktuálně nejvíce zvedat obočí, my ne. Snad ještě horší je, že má někdo v této době vůbec sílu bojovat za stažení naprosto nevinné reklamy Land Roveru. (Petr Miler)
  datum vydání: 27/11/2021 15:41:47 nyní   Jihomoravští silničáři mají i ledořezy. Více peněz letos padne na naftu
  Zatímco děti se těší na sáňkování a stavění sněhuláků, pro silničáře začíná v zimě nejnáročnější část roku. V pátek začal na jihu Moravy padat první sníh, ale připravení už na něj byli několik týdnů dopředu. Sklady mají zásobené solí i dalším posypovým materiálem.
  datum vydání: 27/11/2021 15:38:21 nyní   Lipavský a Fiala by měli číst. Cyril Svoboda tuší klíčové jednání s Putinem. Je nutné. A toto může chtít
  Ministra zahraničí čekají mimořádně obtížné úkoly od mezinárodních vztahů až po jednohlasně prezentované postoje české vlády. Bývalý šéf zahraničních věcí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz okomentoval vyjednávání o vládních postech i výzvy a problémy, které před ministry stojí. A také, co si Rusko řekne za vyřešení krize na bělorusko-polské hranici.
  datum vydání: 27/11/2021 15:35:42 nyní   Stát obdržel všechny tři bezpečnostní dotazníky od uchazečů na stavbu Dukovan
  Stát obdržel všechny tři bezpečnostní dotazníky od uchazečů o stavbu nového jaderného bloku v elektrárně v Dukovanech, uvedl dnes na twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dotazníky se budou nyní vyhodnocovat, stát následně udělí souhlas se zahájením tendru.
  datum vydání: 27/11/2021 15:30:03 nyní   Slovensko a Maďarsko reagují na omikron, omezí cesty z jihu Afriky
  Slovensko a Maďarsko omezují kvůli nové variantě koronaviru nazvané omikron cestování do některých afrických zemí. Bratislava zastavuje lety ze sedmi států na jihu afrického kontinentu, informovalo slovenské ministerstvo dopravy a výstavby. Maďarsko zavede pro cestovatele ze stejných zemí omezení pro vstup do země, uvedla agentura Reuters, která zatím nespecifikovala, jak budou restrikce vypadat.
  datum vydání: 27/11/2021 15:30:03 nyní   Bouře Arwen zabila v Británii dva muže, spadly na ně stromy
  Nejméně dva lidé zemřeli při bouři Arwen, která udeřila na Británii. Desítky tisíc lidí zůstaly bez elektrického proudu. První letošní zimní bouře zasáhla obzvláště tvrdě sever Anglie, Skotsko a Severní Irsko, uvedla agentura AP. Bouři provázel silný vítr, který místy dosahoval rychlosti až 160 kilometrů za hodinu.
  datum vydání: 27/11/2021 15:29:58 nyní   Na Černé hoře v Krkonoších chtějí v pátek 3. prosince zahájit lyžařskou sezonu
  Krkonošský SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou by chtěl v pátek 3. prosince zahájit v areálu Černá hora lyžařskou sezonu. Pokud chladné počasí vydrží, rozjet by se mohly vlek Anděl a šestisedačková lanovka Hofmanky. Lyžovat by se mohlo na dvou až třech kilometrech sjezdovek. ČTK to dnes řekla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.
  datum vydání: 27/11/2021 15:29:51 nyní   Stát dostal tři bezpečnostní dotazníky od uchazečů na stavbu Dukovan
  Stát obdržel všechny tři bezpečnostní dotazníky od uchazečů o stavbu nového jaderného bloku v elektrárně v Dukovanech, uvedl dnes na twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dotazníky se budou nyní vyhodnocovat, stát následně udělí souhlas se zahájením tendru.
  datum vydání: 27/11/2021 15:27:25 nyní   5 skrytých funkcí v macOS 12, o kterých se nemluví
  Představení nejnovějšího operačního systému pro jablečné počítače v podobě macOS Monterey jsme se dočkali již před několika dlouhými měsíci. Na našem magazínu se od té doby objevují různé články a návody, ve kterých se společně díváme na zoubek nových funkcí. Většinu pozornosti si samozřejmě na sebe strhly největší funkce, což je zcela pochopitelné. Apple však přišel s mnoha dalšími funkcemi, které jsou svým způsobem skryté, jelikož o […]
  datum vydání: 27/11/2021 15:26:47 nyní   Stát obdržel všechny tři bezpečnostní dotazníky od uchazečů na stavbu Dukovan
  Stát obdržel všechny tři bezpečnostní dotazníky od uchazečů o stavbu nového jaderného bloku v elektrárně v Dukovanech, uvedl na Twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dotazníky se budou nyní vyhodnocovat, stát následně udělí souhlas se zahájením tendru.
  datum vydání: 27/11/2021 15:26:47 nyní   Nová varianta se mohla jmenovat jako čínský prezident. WHO radši přeskočila dvě písmena
  Světová zdravotnická organizace (WHO) přeskočila u nové varianty koronaviru B.1.1.529 dvě písmena, a zatímco se mělo za to, že mu připadne – třinácté – písmeno řecké abecedy ný, nakonec bylo ný vynecháno, stejně tak i následující ksí. Nová nakažlivá „africká“ varianta byla pojmenována omikron – podle o, patnáctého písmene řecké abecedy. Zejména přeskočení písmene ksí ale vyvolává vlnu spekulací.
  datum vydání: 27/11/2021 15:26:14 nyní   Jihomoravští silničáři mají i ledořezy. Více peněz letos padne na naftu
  Zatímco děti se těší na sáňkování a stavění sněhuláků, pro silničáře začíná v zimě nejnáročnější část roku. V pátek začal na jihu Moravy padat první sníh, ale připravení už na něj byli několik týdnů dopředu. Sklady mají zásobené solí i dalším posypovým materiálem.
  datum vydání: 27/11/2021 15:24:05 nyní   Inkubus souložící s ženami do jejich úplného vyčerpání. I takový byl romantismus
  Romantismus není pouze láska, romantika a milování na růžovém obláčku. Je to také temnota, násilí a chlípná erotika. Tu ve svém obraze Noční můra zobrazil anglicko-švýcarský umělec Henry Fuseli. Dílo zobrazuje spící ženu, kterou znásilňuje inkubus - démon z temnot.
  datum vydání: 27/11/2021 15:23:48 nyní   Léčba kolorektálního karcinomu: Jaký boj s nemocí svedla pacientka Petra a co říkají lékaři o možnostech nové léčby
  Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) je druhé nejčastější...
  datum vydání: 27/11/2021 15:23:04 nyní   Fotbalistky sahaly po senzaci, o výhru proti Nizozemsku přišly v nastavení
  Skvělý, bojovný výkon, ale nakonec ztráta. České fotbalistky i podruhé v kvalifikaci o mistrovství světa remizovaly s Nizozemskem, tentokrát na domácí půdě 2:2. Góly za domácí vstřelily Kateřina Svitková a Simona Necidová. Ve třetí minutě nastavení však srovnala Stephanie van der Gragtová.
  datum vydání: 27/11/2021 15:21:30 nyní   Paroubek přiznal rozvod! Po čtyřech letech soudních tahanic
  Po letech soudních sporů je manželství Jiřího (69) a Petry (48) Paroubkových oficiálně rozvedeno. Politik přiznal, že k ukončení manželství došlo minulý týden. Informoval o tom server ŽivotvČesku.cz.
  datum vydání: 27/11/2021 15:21:24 nyní   FOTBAL ONLINE: Slovácko hájí senzační druhou příčku, chystá se i Plzeň
  Pohárový čtvrtek českým zástupcům moc radosti nepřinesl. Domácí soutěž vstupuje do druhé poloviny základní části. Sobotní program 16. kola fotbalové Fortuna ligy nabízí čtyři zápasy. Od 15:00 hrají České Budějovice se Slováckem, Pardubice s Olomoucí a Zlín s Baníkem. Od 18:00 pak Plzeň hostí Bohemians. Přímé přenosy vysílá O2 TV Sport, všechny zápasy můžete sledovat v online reportážích na Sport.cz.
  datum vydání: 27/11/2021 15:21:24 nyní   Brawl Stars na MČR v mobilních hrách suverénně ovládli Inside Games
  Esportová organizace Inside Games ovládla MČR v mobilních hrách v titulu Brawl Stars. Ve finále na brněnském výstavišti porazila Sampi.Tipsport 2:0. Hráči Inside Games získali titul z tuzemského mistrovství po pěti letech. Naposledy se to povedlo Mattymu, který v roce 2016 zvítězil ve hře Hearthstone.
  datum vydání: 27/11/2021 15:21:24 nyní   Češky sahaly po senzační výhře. O skalp favoritek přišly v nastavení
  České fotbalistky remizovaly v Ostravě v pátém kvalifikačním duelu o postup na mistrovství světa s obhájkyněmi stříbra Nizozemkami 2:2, přestože nad velkým favoritem dvakrát vedly. O senzační vítězství přišly v nastavení. Domácí poslala do vedení v prvním poločase Kateřina Svitková, za favoritky vyrovnala po změně stran Danielle van de Donková. Po hodině hry se trefila Simona Necidová, ve třetí minutě nastavení ale srovnala Stephanie van der Gragtová.
  datum vydání: 27/11/2021 15:21:11 nyní   Turisty vyjde od ledna hotel v Praze dráž. Hoteliéři město za růst sazby kritizují
  Pražský magistrát plánuje polovinu částky, kterou vybere na vyšších turistických poplatcích za ubytování, vložit do nového rozpočtového fondu k podpoře turismu. Zástupci magistrátu o tom v listopadu podepsali memorandum se svou firmou Prague City Tourism a Asociací hotelů a restaurací ČR.  Město v současné době pracuje na úpravě vyhlášky, která poplatek zvýší. Zastupitelstvo by ji mělo v prosinci schválit a poplatek vzrůst od nového roku. Podle náměstka primátora pro finance Pavla Vyhnánka (Praha Sobě) město před pandemií koronaviru vybíralo na poplatku téměř 300 milionů korun. V koronavirové krizi se ale částka kvůli poklesu turismu radikálně snížila, město navíc loni poplatky odpouštělo. "Přirážku" za ubytování odpustila v pandemii například také Plzeň nebo Olomouc. "Město turistický poplatek v letošním roce nevybírá a nebude vybírat ani v roce 2022. Snažíme se tím snížit dopady koronaviru na ubytovací zařízení," potvrdila pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá. Výše poplatku se předtím pohybovala na 21 korunách. Poplatek zvýšil Český Krumlov i Vary Řada českých měst už ale v minulosti poplatek zvýšila, mezi nimi třeba Český Krumlov, Františkovy Lázně, Karlovy Vary nebo Ústí nad Labem. Třeba Karlovy Vary původně plánovaly zvýšit poplatek na 50 korun pouze u pobytů do čtyř dnů. Provozovatelé ubytovacích a lázeňských zařízení ale poukazovali na to, že je obtížné dvě výše poplatku zaznamenávat v provozních a účetních softwarech. Město tak po kritice nakonec od letošního září zvýšilo poplatek plošně na 35 korun. Podle mluvčího tamního magistrátu Jana Kopála se zatím nedá říct, zda vyšší výběr pomůže karlovarskému turismu zotavit se po pandemii. "Rozhodně ale minimálně v letošním roce rozhodně nepomůže zahojit finanční rány. Poplatek platí jen lidé, kteří se ve městě ubytují, a těch je letos stále ještě mnohem méně než před pandemií. Chybí především zahraniční hosté," vysvětlil Kopál. "Pro představu - v roce 2019 jsme na obdobných poplatcích inkasovali 30 milionů korun, loni necelých 15 a letos jsme měsíc před koncem roku na 16 milionech vybraných z pobytu. V návrhu rozpočtu města na příští rok se počítá s výběrem 13 milionů, ale to je velice konzervativní očekávání dané tím, kolik se skutečně vybralo před několika měsíci, kdy se rozpočet začal připravovat," doplnil Kopál. Mluvčí tudíž předpokládá, že zvýšená sazba poplatku se může pozitivně projevit ve financování turismu, až se do města vrátí dřívější klientela a současně i noví návštěvníci. "Tací, kteří se zajímají o památky UNESCO - Karlovy Vary byly letos zapsány spolu s dalšími deseti evropskými lázeňskými městy jako Slavná lázeňská města Evropy na seznam světového dědictví. Pak se snad zvýšená sazba poplatku projeví i ve zvýšeném výběru," věří Kopál. Symbolický poplatek Zvýšit ubytovací poplatek až na 50 korun umožňuje městům novela zákona z roku 2019. Podle dokumentu, který v říjnu schválili pražští radní, se současná sazba 21 korun (zhruba 0,8 eura) v Praze pohybuje příliš nízko. Třeba v Barceloně činí 1,1 eura (28 korun), ve Vídni 2,1 eura (54 korun) a v Budapešti 3,2 eura (82 korun).  Náměstek Vyhnánek se nebojí toho, že by zvýšení poplatku mohlo turisty od návštěvy odradit. "Poplatek je v současné době opravdu symbolický, je nejnižší v porovnání se srovnatelnými městy nejen v Evropě. Je dokonce i řada českých měst, která mají poplatek výrazně vyšší," řekl. Podle viceprezidenta České unie cestovního ruchu Martina Plachého je ale při srovnávání výše poplatků s ostatními zeměmi třeba hledět na to, jak vypadá tamní infrastruktura cestovního ruchu a jaký je rozsah veřejných služeb v oblasti cestovního ruchu. Růst poplatku pak považuje za pomoc cestovnímu ruchu pouze v případě, že je město zpět investuje do turismu, ať už do marketingu, zlepšování turistické infrastruktury nebo služeb. "V opačném případě to spíše vede k odrazování turistů k cestě do dané destinace, rozčarování z příliš vysoké úhrady na místě a podobně, zvlášť když dojde ke zdražení poplatku o více než 100 procent," domnívá se Plachý. Kritika od hoteliérů Růst poplatku, který Praha plánuje, vyvolal kritiku i mezi některými pražskými hoteliéry. "Dá se očekávat, že návrat turistů bude i v příštím roce spíše pozvolný. Považovali bychom tedy za rozumné, aby Praha záměr odložila minimálně do poloviny příštího roku, až bude jasné, jak se situace dále vyvine," řekl marketingový ředitel sítě Ave Hotels Marek Čermák. V reakci na současnou pandemickou situaci by považoval za rozumné, aby město zvýšení sazby odložilo aspoň v prvním čtvrtletí příštího roku. Ředitel hotelové sítě Orea Hotels & Resorts Gorjan Lazarov k plánu pražského magistrátu uvedl, že by se "relevantní osoby" měly spíše zamýšlet nad podporou oboru, který čelí největší krizi za poslední roky a panuje v něm velká nejistota. "Zvyšování poplatku v době, kdy hotelnictví prochází největší krizí za poslední roky, nepovažuji za šťastné," řekl. Řetězec Czech Inn Hotels podle svého marketingového ředitele Petra Chábery zvýšení promítne do prodejních cen, hosté tak musejí počítat se zdražením. "Načasování je zcela nevhodné. Rádi bychom také věděli, jak chce Praha tyto prostředky efektivně využít. Měla by se s námi hoteliéry poradit," míní také Chábera.
  datum vydání: 27/11/2021 15:21:11 nyní   Stát obdržel bezpečnostní dotazníky od uchazečů na stavbu Dukovan. Nyní je vyhodnotí
  "Další jaderný úkol splněn. Bezpečnostní posouzení tří uchazečů na Dukovany II jde podle plánu, všechny dotazníky dorazily, poslední včera. Začíná probíhat jejich vyhodnocení, poté už jen souhlas státu se zahájením tendru. Dukovany připraveny, následovat musí Temelín," uvedl Havlíček. Bezpečnostní posouzení měly zaslat francouzská EdF, americký Westinghouse a jihokorejská společnost KHNP, čas měly do konce listopadu. Cílem bezpečnostního posouzení je zhodnotit všechny potenciální dodavatele a získat informace potřebné pro zajištění bezpečnostních zájmů. Jde především o vyjasnění vlastnické struktury, dodavatelského řetězce, vazeb dotčených subjektů se státem, problémy s realizací projektů, obvinění a jiné problémy v projektech jaderných zdrojů, transfer technologií a know-how a další. Bezpečnostní posouzení zahájil ČEZ v červnu. Podle předpokladů bezpečnostní dotazník tehdy neobdržela ruská společnost Rosatom a čínská společnost CGN, které se česká vláda rozhodla do chystaného tendru nepozvat. Nový jaderný blok v Dukovanech bude zřejmě plně financovat stát. V současných cenách by podle dřívějších informací měl stát zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun), někteří experti ale upozorňují na to, že cena bude vyšší. Zcela nekonkurenceschopná je jaderná energetika podle ekologických organizací.
  datum vydání: 27/11/2021 15:20:42 nyní   Agresivita roste. Devět z deseti zdravotníků se setkalo s násilím od pacienta
  Nejvíce útoků míří na sestry. Vysoká míra násilí se ale objevuje i v prostředí záchranných služeb, akutních a urgentních příjmů a ambulancí či psychiatrie.
  datum vydání: 27/11/2021 15:20:08 nyní   Bill Gates doporučuje pět knih, které ho letos zaujaly. Teorie inteligence, genová editace, Shakespeare, ale i sci-fi
  Bill Gates je nejen zakladatel a bývalý ředitel Microsoftu, ale také vášnivý čtenář, který se rád dělí o doporučení knih, jež se mu líbily. Stejně jako v uplynulých letech publikoval i letos na svém blogu tipy na pět knížek, které ho v tomto roce nejvíce zaujaly. „Když jsem byl malý, byl jsem ...
  datum vydání: 27/11/2021 15:20:06 nyní   Hledá se schopný „kasař“. Firma našla obří trezor, ale nemá od něj klíče
  Hledá se „kasař“. Tuto neobvyklou výzvu učinila rakouská energetická společnost EVN poté, co během prací v bývalé elektrárně Peisching objevila zapomenutý trezor o váze zhruba 800 kilogramů. Klíče nejsou k nalezení a neví se ani, co je v něm uloženo, informovala agentura APA.
  datum vydání: 27/11/2021 15:20:03 nyní   ONLINE: Zlín i Pardubice rychle srovnávají, Slovácko hraje v Budějovicích
  Základní část fotbalové Fortuna ligy se překlenula do druhé poloviny a týmy na sebe naráží podruhé. Rozjeté Slovácko nastupuje v Českých Budějovicích, Pardubice v pražském azylu hostí Olomouc a Baník Ostrava se snaží uspět ve Zlíně. Sledujte duely 16. kola od 15 hodin v podrobných online přenosech.
  datum vydání: 27/11/2021 15:20:03 nyní   ONLINE: Biatlonisté jedou vytrvalostní závod. Jak si vedou Krčmář a spol.?
  Biatlonový Světový pohár pokračuje ve švédském Östersundu vytrvalostním závodem mužů. V něm se představí i pětice českých zástupců. Jak si vedou Michal Krčmář a spol.? Sledujte v podrobné online reportáži.
  datum vydání: 27/11/2021 15:20:03 nyní   Fotbalistky sahaly po senzaci, o výhru proti Nizozemsku přišly v nastavení
  Skvělý, bojovný výkon, ale nakonec ztráta. České fotbalistky i podruhé v kvalifikaci o mistrovství světa remizovaly s Nizozemskem, tentokrát na domácí půdě 2:2. Góly za domácí vstřelily Kateřina Svitková a Simona Necidová. Ve třetí minutě nastavení však srovnala Stephanie van der Gragtová.
  datum vydání: 27/11/2021 15:09:51 1-3 h Stát má všechny tři bezpečnostní dotazníky od uchazečů na stavbu Dukovan
  Bezpečnostní posouzení měly zaslat francouzská EdF, americký Westinghouse a jihokorejská společnost KHNP, čas měly do konce listopadu.
  datum vydání: 27/11/2021 15:09:51 1-3 h Norové zajeli první kontejnerovou loď do zásuvky. Posvětil ji premiér
  První elektrická kontejnerová loď na světě vyrazila na cestu. Postavili ji v Norsku a výrazně na ni přispěla tamní vláda kvůli podpoře zelené energetiky. V budoucnu by měla jezdit i sama - bez posádky.
  datum vydání: 27/11/2021 15:09:31 1-3 h „Jak jsem poznala vašeho otce“ opráší populární sitcom
  Sedm let od finále „Jak jsem poznal vaši matku“ seriál nenechal tvůrce klidné. Je to definitivní, společnost Hulu na pokračování zakoupila práva a fanoušci se mohou radovat.
  datum vydání: 27/11/2021 15:02:35 1-3 h Ve Velké Británii dochází k nárůstu “nekovidových úmrtí”, nikdo však není ochoten upozornit na slona v porcelánu, kterým je vakcína
  Nadměrná úmrtnost ve Spojeném království je mimo tabulky, a přesto nikdo není ochoten označit za viníka “vakcíny” proti Covid-19. Odborník na rakovinu, profesor Carl Heneghan označuje současnou situaci ve Velké Británii za “národní skandál”. Za posledních několik měsíců zemřelo ve Velké Británii šokujících 9 300 lidí více než obvykle a úředníci z toho viní všechno jiné než vakcíny. Nejnovější údaje Národního statistického úřadu ukazují, že v Anglii a Walesu bylo za posledních 18 měsíců zaznamenáno o 20 823 úmrtí více, než je pětiletý průměr. Pouze 11 531 úmrtí se údajně týkalo Fauciho chřipky. Když říkáme, že se jednalo o úmrtí, máme na mysli případy úmrtí, kdy byly ze smrti člověka obviněny čínské bacily, i když ve skutečnosti šlo například o autonehodu nebo pád ze žebříku. Heneghan, který vede Centrum pro medicínu založenou na důkazech na Oxfordské univerzitě, vyzývá k okamžitému a úplnému prošetření nadměrné úmrtnosti, která prudce roste a její konec je v nedohlednu. “Naléhavě potřebujeme pochopit, co se děje špatně, a vyšetřit základní příčiny, abychom mohli určit ta opatření, která mohou zabránit dalším zbytečným úmrtím,” říká Heneghan. Pro “elitu” znamená záchrana života jeho ukončení Přední světový odborník na rakovinu a profesor medicíny na lékařské fakultě Buckinghamské univerzity Karol Sikora neviní vakcíny, ale spíše “zaostávání” v hlášení a “nedostatečný přístup ke zdravotní péči”. “Určitě dojde k excesu z rakoviny, ale nestane se to příliš rychle,” dodal dále Sikora. Heneghan ani Sikora se ani nezmínili o možnosti, že by vakcíny mohly přispívat k nadměrné úmrtnosti. Je to, jako by vakcíny neexistovaly, pokud se týká toho, že […] The post Ve Velké Británii dochází k nárůstu “nekovidových úmrtí”, nikdo však není ochoten upozornit na slona v porcelánu, kterým je vakcína first appeared on Akta X.
 • Ve Velké Británii dochází k nárůstu “nekovidových úmrtí”, nikdo však není ochoten upozornit na slona v porcelánu, kterým je vakcína
 • Akta X
 • datum vydání: 27/11/2021 14:59:39 1-3 h Novák skončil na patnáctce šestnáctý, v Ruce se radovala Karlssonová
  A
  datum vydání: 27/11/2021 14:59:39 1-3 h ŽIVĚ: Vytrvalostní závod biatlonistů na SP v Östersundu
  A
  datum vydání: 27/11/2021 14:59:27 1-3 h Fotbalistky přišly v samém závěru o senzační výhru nad Nizozemskem
  A
  datum vydání: 27/11/2021 14:59:22 1-3 h Sestřih střeleb a ohlasy českých biatlonistek vytrvalostního závodu v Östersundu
  A
  datum vydání: 27/11/2021 14:58:29 1-3 h Světový pohár ve skoku na lyžích 2021/22
  Závod žen
  datum vydání: 27/11/2021 14:57:27 1-3 h Ústavní soud vyhověl námitkám řidiče, právně zastoupeného Mgr. Petrem Kaustou, ve věci dopravní nehody v důsledku níž došlo k úmrtí ročního dítěte
  Ústavní soud se zastal řidiče, právně zastoupeného advokátem Mgr. Petrem Kaustou, jenž se před čtyřmi lety při couvání se svým osobním motorovým vozidlem v prostoru obytné zóny na parkovišti před obchodním domem střetl s ročním dítětem, které v důsledku tohoto střetu zemřelo. Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 2065/15 ze dne 31. 05. 2016 dospěl k následujícím a pro širokou veřejnost použitelným právním závěrům.
  datum vydání: 27/11/2021 14:57:24 1-3 h Stride – nový produkt pro ještě lepší komunikaci a náhrada cloudového Hipchatu [Servodata]
  Pracovní komunikace se neustále zrychluje, a přesto není jednodušší. Udržet krok znamená nekonečné chatovací diskuze, emailové konverzace, komentování vláken a hlídání si práce napříč desítkami různých nástrojů a jejich notifikacemi. I přes to se stane, že uděláte rozhodnutí a pak zjistíte, že ne všichni ho zaregistrovali, takže se scházíte znova a znova, přičemž vám utíká drahocenný čas na zpracování výsledků. Atlassian uvádí nový způsob jak se bavit, setkávat se, rozhodovat a pracovat Pokračování na našem servodatím Atlassian blogu…
  datum vydání: 27/11/2021 14:57:24 1-3 h Návrat po roce z Malty, užší profesní profilace k Atlassianním nástrojům (+ certifikace), koupě bytu a stěhování ku Praze aneb co se událo a ještě stane
  Je to již dlouho, velmi dlouho, co jsem něco vlastního na blog nenapsal. Přitom se toho od loňského ledna, kdy jsem psal souhrn za rok 2015, změnilo celkem dost. Návrat z Malty Jak jsem jsem psal „posledně„, tak jsem to s pobytem na Maltě viděl tak na rok či dva. No ale koncem loňského jara, tedy po cca 7 měsících života „na skále“ (jak se Maltě říká), jsem začal s vážnými úvahami o návratu zpět do Čech. Tyto úvahy ve... Read More Read More
 • Read More Read More
 • datum vydání: 27/11/2021 14:57:09 1-3 h Fatální srážka vlaků u Českého Brodu: Šokující výsledky vyšetřování! Co nehodu způsobilo?
  Dle Drážní inspekce za loňskou nehodu na železnici u Českého Brodu mohly zdravotní problémy strojvedoucího. Souprava CityElefant 14. července narazila do poštovního nákladního expresu. Při srážce bylo zraněno na 36 lidí a škoda dosáhla 45 milionů korun.
  datum vydání: 27/11/2021 14:57:09 1-3 h Česko zasype sníh, napadne až 15 centimetrů. Kde platí výstraha? Sledujte radar Blesku
  V pásu od Šumavy přes Vysočinu po Krkonoše a Jeseníky může během neděle napadnout až deset centimetrů sněhu, na horách až 15 centimetrů. Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě nebo zásobování, uvedl dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Později odpoledne bude podle něj sněžení od jihozápadu ustávat.
  datum vydání: 27/11/2021 14:57:07 1-3 h Biatlon ONLINE: Začíná mužský závod. Davidová slaví na úvod sezony ZLATO!
  Mistryně světa Markéta Davidová zahájila Světový pohár v biatlonu vítězstvím ve vytrvalostním závodě. Díky čisté střelbě dnes ve švédském Östersundu vyhrála o minutu a 17,7 sekundy před Rakušankou Lisou Theresou Hauserovou. Po triumfu na únorovém světovém šampionátu v Pokljuce podruhé za sebou vyhrála závod na 15 kilometrů a znovu na střelnici neminula ani jeden terč. V 15 hodin začíná i individuální závod mužů, sledujte ONLINE přenos.
  datum vydání: 27/11/2021 14:57:07 1-3 h Céčka? Voráček sbírá áčka. Režíruje hru Columbusu, slyší chválu a obdiv
  Někdo sbírá céčka, Jakub Voráček je ale spíš na áčka. Vyhlášený tvůrce hry i po přestupu do Columbusu ukazuje, že neztratil pranic ze své šikovnosti a úžasného citu pro hru. Ba naopak. Na starém známém místě září. Chválí ho vedení i spoluhráči. Voráček patří k nejlepším nahrávačům celé NHL, v 18 utkáních už jich zapsal šestnáct! S Davidem Pastrňákem vládnou produktivitě Čechů.
  datum vydání: 27/11/2021 14:57:07 1-3 h České fotbalistky neudržely senzační vedení, s Nizozemkami remizovaly 2:2
  České fotbalistky remizovaly v Ostravě v pátém kvalifikačním duelu o postup na mistrovství světa s obhájkyněmi stříbra Nizozemkami 2:2, přestože nad velkým favoritem dvakrát vedly. O senzační vítězství přišly v nastavení. Domácí poslala do vedení v prvním poločase Kateřina Svitková, za favoritky vyrovnala po změně stran Danielle van de Donková. Po hodině hry se trefila Simona Necidová, ve třetí minutě nastavení ale srovnala Stephanie van der Gragtová.
  datum vydání: 27/11/2021 14:57:07 1-3 h ONLINE + VIDEO: Slovácko proti Dynamu, Baník hraje ve Zlíně
  Česká fotbalová FORTUNA:LIGA pokračuje 16. kolem. Od 15:00 startují tři zápasy - rozjeté Slovácko hraje v Českých Budějovicích proti Dynamu, Pardubice hostí Olomouc. Baník Ostrava bojuje o body ve Zlíně. Všechny zápasy včetně VIDEA z nejzajímavějších momentů zápasů sledujte na iSport.cz ONLINE.
  datum vydání: 27/11/2021 14:56:51 1-3 h Hvězdné války nikdy neskončí: O čem budou další Star Wars?
  Nová trilogie Star Wars je za námi, ale Hvězdné války nekončí. I když si na další film ze série Star Wars ještě dlouho počkáme, díky novým seriálům sága pokračuje. The Mandalorian, The Book of Boba Fett nebo Obi-Wan Kenobi přinášejí novou naději. Slibují dobrodružnou podívanou. A taky to, že v „jedné galaxii” nebude mír.
  datum vydání: 27/11/2021 14:53:53 1-3 h Stát obdržel všechny tři dotazníky od uchazečů na stavbu Dukovan
  Praha - Stát obdržel všechny tři bezpečnostní dotazníky od uchazečů o stavbu nového jaderného bloku v elektrárně v Dukovanech, uvedl dnes na twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel...
  datum vydání: 27/11/2021 14:53:49 1-3 h Krasobruslař Březina po pokažené volné jízdě skončil v Rusku desátý
  Soči (Rusko) - Krasobruslař Michal Březina na Grand Prix v Soči nenavázal na vydařený krátký program a po pokažené volné jízdě klesl na desátou příčku. Vyhrál gruzínský reprezentant...
  datum vydání: 27/11/2021 14:53:31 1-3 h Stát obdržel všechny tři dotazníky od uchazečů na stavbu Dukovan
  Praha - Stát obdržel všechny tři bezpečnostní dotazníky od uchazečů o stavbu nového jaderného bloku v elektrárně v Dukovanech, uvedl dnes na twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel...
  datum vydání: 27/11/2021 14:53:31 1-3 h Krasobruslař Březina po pokažené volné jízdě skončil v Rusku desátý
  Soči (Rusko) - Krasobruslař Michal Březina na Grand Prix v Soči nenavázal na vydařený krátký program a po pokažené volné jízdě klesl na desátou příčku. Vyhrál gruzínský reprezentant...
  datum vydání: 27/11/2021 14:47:09 1-3 h ONLINE: Zlín hostí Baník, Pardubice bojují se Sigmou. Slovácko hraje v Budějovicích
  Základní část fotbalové Fortuna ligy se překlenula do druhé poloviny a týmy na sebe naráží podruhé. Rozjeté Slovácko nastupuje v Českých Budějovicích, Pardubice v pražském azylu hostí Olomouc a Baník Ostrava se snaží uspět ve Zlíně. Sledujte duely 16. kola od 15 hodin v podrobných online přenosech.
  datum vydání: 27/11/2021 14:39:17 1-3 h Chcete odolné telefony s obří baterií? Ulefone má solidní Black Friday slevy
  Společnost Ulefone, která se pravidelně účastní akcí spojených s Black Friday nabízí poměrně zajímavé slevy na své telefony. Vztahuje se na telefony řady Note a Armor a ušetřit můžete až 51 %. Pojďme se na ně tedy společně mrknout. Black Friday u Ulefone Jako zajímavá volba se může jevit model Ulefone Power Armor 14, který […] Celý článek si můžete přečíst na Chcete odolné telefony s obří baterií? Ulefone má solidní Black Friday slevy
 • Chcete odolné telefony s obří baterií? Ulefone má solidní Black Friday slevy
 • datum vydání: 27/11/2021 14:34:30 1-3 h Nastal další nouzový stav. Světlo na konci tunelu vyhaslo, říkají hospodští
  Barmani a hospodští již predikují ztráty, které jim přinese vládní vyhlášení nouzového stavu. Konec roku je pro ně díky vánočním večírkům jedním z nejlepších období roku. Večírky se ale ruší a zavírací doba všech podniků je v deset večer. Provozovatelé restaurací vládní opatření kritizují.
  datum vydání: 27/11/2021 14:27:01 1-3 h České fotbalistky přišly v samém závěru o senzaci, Nizozemky dokázaly vyrovnat
  Aktualizujeme… Utkání skupiny C kvalifikace MS 2023 fotbalistek v Ostravě: ČR - Nizozemsko 2:2 (1:0) Branky: 11. Svitková, 60. Necidová - 51. Van de Donková, 90.+3 Van der Gragtová. Sestava ČR: Votíková - Šlajsová, Bertholdová, Necidová, Dlasková - Svitková, Cahynová, Dubcová, Szewieczková (84. Černá) - Martínková (84. Krejčiříková), Stašková (89. Mrázová). Trenér: Rada. Tabulka: 1. Nizozemsko 5 3 2 0 15:3 11 2. Island 3 2 0 1 9:2 6 3. ČR 4 1 2 1 11:7 5 4. Bělorusko 3 1 1 1 5:4 4 5. Kypr 5 0 1 4 2:26 1
  datum vydání: 27/11/2021 14:24:33 1-3 h Pod čarou: Klidné večery bez e-mailu? Co se skrývá za právem na odpojení
  V newsletteru Pod čarou každou sobotu Matouš Hrdina popisuje společenské trendy, které sice vídáme všude kolem sebe, ale v přílivu každodenního zpravodajství trochu zanikají mezi řádky. Přečtěte si ukázku.
  actual not cached